50 miljarder

Det var omsättningen för 2015 års handel av heminredning, och detta har bara ökat sedan dess. Svensken blir mer och mer medveten

” Under 2015 köptes det heminredning för närmare 50 miljarder enligt en undersökning av Handelshögskolan i Göteborg. Det presenterades i en konsumtionsrapport som sammanställdes utifrån flera olika faktorer. Nu är det visserligen inte helt lätt att dra en gräns mellan vad som ska klassas som heminredning och vad som hamnar inom andra områden. Men sett över tid har i alla fall denna kategori ökat succesivt. I genomsnitt la varje person då ca 4800 kr på heminredning. År 2015 var ökningen 7 % och det finns inte något som pekar på att ökningen sedan bara fortsatt i samma riktning. ”

Läs mer om heminredning!